Akcie 2019 -2020

Kontakt

IPA Section Slovakia Územná úradovňa - Bratislava I
Špitálska 14, 812 28 Bratislava
Slovakia
Vedúci IPA BA I -
+421 905 271 402
ipa.bratislava1@gmail.com